Personvern

1. Hvorfor har vi personvernspolicy?

Det er viktig for Gant Retail AS å beskytte din personlige integritet. Derfor gjør

vi alt vi kan for alltid å beskytte din personlige informasjon på best mulig måte

og for å overholde databeskyttelsesforskriften. Ved hjelp av denne 

personvernpolitikken vil vi gjerne informere deg om hvordan dine personlige

data behandles av GANT.

 

2. Hvem er ansvarlig for dine personlige data?

GANT Retail AS, organisasjonsnummer 985 383 383,

(omtales også som «vi», «oss» og «vår»), Nesset 5, 3470 SLEMMESTAD er

ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

 

3. Personlige data tilknyttet deg som vi bearbeider

3.1 Personlige data som du har gitt oss tilgang til, eller som vi har samlet inn fra deg

Du gir oss tilgang til visse opplysninger om deg når du blir medlem i GANT, når

du handler i butikk eller på gant.no samt når du samhandler med oss på noen

annen måte (som for eksempel gjennom vår kundeservice). Du kan også

gi oss tilgang til opplysninger på grunn av andre årsaker. Eksempel på slik

informasjon er:

 

 • Navn

 • Alder

 • Kjønn
 • Kontaktinformasjon (som e-postadresse, telefonnummer og adresse)

 • Fysiske egenskaper (størrelse)

 • Tilbakemeldinger på produkter og kommentarer

   (inkludert ustrukturerte kommentarer / informasjon, chat / e-post)

 • Betalingsinformasjon (som bankkonto)
 • Vi samler også inn informasjon om deg når du handler hos GANT, når du besøker

  nettbutikken eller når du samhandler med oss på annen måte.

 

 

 

GANT bearbeider informasjon som:

 

 • Teknisk data ( for eksempel IP-adresser, språkinnstillinger, geografisk informasjon)
 • Transaksjon- og kjøpsinformasjon (som bestillingsnummer og vare)
 • Kjøp- og brukergenerert data/e-handelsaktiviteter (som for eksempel varer du vurderer og klikker på)
 • Overvåkingsbilder samlet fra kameraovervåking i butikk
 • Informasjon om fysiske besøk, hvor vi anonymt teller antall personer som besøker butikk

 

 

 

 

3.2 Personopplysninger vi har samlet fra tredje parter

For å opprettholde gode kundeforhold samler GANT regelmessig personlig

informasjon fra andre steder / andre parter

(såkalte tredjeparter). Informasjonen vi samler inn fra tredjepart er:

 • Adresser fra offentlige register for å sikre at vi har din riktige adresse.
 • Kredittvurderinger fra kredittvurderingsbyråer eller banker.

 

4. Informasjon gjeldende cookies

Cookies er små datapakker som vi lagrer automatisk på din data eller mobile

enhet for å gi deg bedre service i nettbutikken. Cookies fører ikke til skader og

inneholder ikke virus, trojanere eller annen skadelig programvare.

Vi tildeler din cookie et unikt bruks-ID-nummer for å få tilgang til informasjon

for å forbedre din shoppingopplevelse.

Den informasjonen som lagres i cookien kan for eksempel brukes for å

identifisere deg og dine innstillinger når du besøker nettbutikken, eller for å

håndtere din handlekurv. I din nettleser kan du velge et alternativ som gjør at

du får en melding når et nettsted sender en cookie til din data.

Du kan da velge å aksepter eller avvise denne cookien. Du kan også velge å

ikke akseptere cookies i det hele tatt,

ettersom ulike nettlesere fungerer forskjellig, kan du søke i hjelpemenyen

for å finne innstillingen i din nettleser.

Les mer om vår Cookie Policy

 

5. Formål og rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

5.1 Formål med behandling av dine personlige data

Vi bearbeider din personopplysninger av ulike grunner. GANT bearbeider dine

personopplysninger for å:

Administrere dine kjøp, hvilket innebærer:

 

 • Gi informasjon om kjøpene dine tilknyttet nettbutikken, for eksempel bestillingsbekreftelse,
  leveringsinformasjon og så videre.
 • Levere dine kjøp fra nettbutikken eller i butikken til adressen du oppgir
 • Administrere dine kjøp om du har valgt å betale med faktura
 • Gi digitale kvitteringer for kjøpene dine i butikkene

Gi en personlig opplevelse (profilering) gjennom å:

 • Sende ut nyhetsbrev og annen markedsføring til deg.
 • Tilpasse din opplevelse på gant.no utifra din <oppførsel> og dine preferanser.
 • Gi en personlig erfaring med våre tjenester, fordeler og tilbud.

Forbedre vår kommunikasjon, våre produkter og tjenester:

 • Håndtering av kundeservice og eller klager.
 • Identifisere trender ved å samle data for statistiske formål.

Håndtere og administrere dine opplysninger gjennom å:

 • Sørge for at våre kunderegister oppdateres med riktig adresse

Gjennomføre events og hendelser ved å:

 • Implementere og administrere deltakelse i konkurranser og events eller andre hendelser.
 • Kommunikasjon før og etter konkurranser og events eller andre hendelser.
 • Håndtere og administrere ditt medlemskap (gjelder kun for registrerte medlemmer eller de som er medlem
  av GANT Exclusive) gjennom å tilby andre fordeler tilknyttet ditt personlige medlemskap – administrere din
  konto i vår nettbutikk.

For ytterligere informasjon, se avsnitt 11.

 

5.2 Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

GANT baserer sin behandling av dine personlige data på en rekke juridiske

grunnlag. Disse beskrives i dette avsnittet samt mer i detalj i avsnitt 11.

Vi bearbeider dine personlige data for å fullføre kjøpsavtalen med deg som

kunde og/eller medlem. Basert på dette rettslige grunnlaget bearbeider vi

informasjon for eksempel kjøpene dine og hvordan du samhandler med kundeservice.

En del av behandlingen av personopplysninger som vi utfører er basert på legitim

interesse. Dette gjelder for eksempel de opplysningene vi behandler for å sende

ut personlige tilbud samt for å gjennomføre en begrenset segmentering av

kunder. Dette inkluderer behandling og analyse av kjøpshistorikken, kjøpsadferd

og handlingene dine på gant.no for å få mer kunnskap om deg som kunde og

våre kunder generelt, samt å forbedre våre tilbud. I noen tilfeller kan GANT ha

en juridisk forpliktelse til å behandle dine personlige opplysninger. Dette gjelder for

eksempel kjøpsinformasjonen din for å møte krav i henhold til bokføringsloven

og forbrukerloven. GANT behandler også dine personlige data basert på ditt

samtykke. Dette inkluderer markedsføring som direkte markedsføring, nyhetsbrev

og kundeundersøkelser.

 

Obs! Du er aldri forpliktet til å gi oss tilgang til dine personlige opplysninger,

men hvis du ikke gir oss tilgang til dine personlige opplysninger, vil vi ikke kunne

overholde vår avtale eller overholde våre forpliktelser i forhold til deg - som

ved utsendelse av varer etter kjøp o.l.

 

6. Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

For enkelte formål kan dine personopplysninger deles med parter som behandler

personopplysninger på våre vegne. Vi vil gi dine personlige opplysninger til

følgende:

 • Leverandører av IT-systemer som nettbutikken og dets underleverandører angående utvikling og støtte.
  Disse selskapene tilbyr tjenester, tekniske løsninger og plattformer for GANT.

Vi overfører også dine personlige data til uavhengige <personaldirektører>:

 • Samarbeidspartene. For å håndtere betalinger fra GANT's kunder benytter vi oss av leverandører for å
  sikre en trygg betalingsløsning.
 • Andre selskaper innen GANT-konsernet. Siden GANT er et internasjonalt selskap, vil noen av dine
  personopplysninger bli offentliggjort til selskaper i GANT-konsernet som opererer i andre land, som
  Sverige, England, Tyskland, Frankrike, Benelux og Sveits.

/. Overføring av personopplysninger til andre land

Vi forsøker alltid å behandle informasjonen din i EU/EØS. Disse opplysningene

kan i noen tilfeller overføres til og behandles i land som ikke inngår i EU/EØS

av ett selskap i GANT-konsernet eller av en annen leverandør eller underleverandør.

Da GANT er fast bestemt på å alltid beskytte dine opplysninger, kommer GANT

å ta alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene

dine behandles trygt og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som er

sammenlignbart og på samme nivå som beskyttelsen som tilbys i EU/EØS.

 

8. Hvor lenge lagres dine personlige opplysninger?

Vi behandler aldri dine personopplysninger i en periode som er lengre enn tillatt

av gjeldende lover, forskrifter, praksis eller myndighetsbeslutninger. For eksempel

kan data lagres lenger hvis det kreves i henhold til forbrukerloven eller

bokføringsloven. Personlige data lagres og behandles i GANT's IT-system.

 

9. Dine rettigheter

I samsvar med gjeldende databeskyttelseslover har du rett til å få informasjon

om de personopplysningene vi behandler vedrørende deg, samt retten til å be

om en korreksjon av dine personlige data. Du har rett til å be om at feil

informasjon om deg blir korrigert. Basert på formålet med behandlingen, har du

rett til å sikre at ufullstendige personopplysninger blir fullstendige.

Under visse omstendigheter, for eksempel hvis behandling ikke lenger er

nødvendig for de oppgitte formålene eller om du opphever samtykket ditt, har du

rett til å be om at vi sletter dine personlige data. I noen tilfeller kan du også

be om at vi begrenser behandlingen av dine personlige opplysninger.

Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger i

for eksempel direkte markedsføring eller profilering, eller om behandlingen er

basert på vår legitime interesse. Du kan også under visse omstendigheter ha

tilgang til personopplysningene knyttet til deg, slik det er gitt til oss, i et

strukturert, etablert og maskinlesbart format og kan deretter overføre disse

til en annen person som er ansvarlig for personopplysninger.

Du kan når som helst si opp hele eller deler av ditt gitte samtykke vedrørende

behandling av personopplysninger, som begynner å gjelde samme dag som din

kansellering, med mindre viderebehandling er nødvendig i henhold til

gjeldende lov. Du har også rett til å motsette deg behandling av personopplysninger

rettet mot profilering og direkte markedsføring.

All kommunikasjon og alle handlinger gjort av GANT i forhold til dine rettigheter

tilbys gratis. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige påstander, forbeholder

GANT seg retten til enten å pådra seg en rimelig avgift som dekker de administrative

kostnadene ved å levere denne informasjonen eller ta den påkrevde handlingen, eller nekte

å ta den påkrevde handlingen.

Har du klager vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, har du rett

til å sende inn en klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.no eller annen autorisert

tilsynsmyndighet som overvåker GANT's håndtering av personopplysninger.

10. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller kontakte oss angående vår behandling

av dine personlige opplysninger, kan du gjøre dette ved å kontakte GANT Kundeservice.

11. Oppsummering av opplysningene vi behandler angående deg, hvorfor og hvor lenge:

Favoritter